• Eğitimde Dijital Dönüşüm gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere eğitimde insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül eylemleri kapsamaktadır.

    Eğitimde Dijital Dönüşümün ilk hedefi öğrenen ile öğretici ya da öğrenme kaynakları arasında yeni ve deneyimsel bir köprünün oluşturulması, zaman ve mekândan bağımsız öğrenmenin yolunun sağlanmasıdır.

    Odesoft, eğitimde dijital dönüşüm için gerçek dünya sorunlarının çözümüne ve öğrenenler için etkili içerik geliştirmeye odaklanmakta, eğitimde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için kişiye/kuruma özel tasarlanmış çeşitli profesyonel çözümler sunmaktayız.